Groeien als teamlidWerk met de Feedback Finder!


 

"There us no I in team, but there certainly is one in TEAM I NG!"
 

‘Het team’doet niks. Ofwel doe jij iets, ofwel gebeurt er niets. High Impact Teaming staat of valt bij de competenties en mindsets van onafhankelijke individuen! Om teamleden te ondersteunen in hun leerproces, hebben wij met Unicorn de Feedback Finder ontworpen. Het principe is identiek aan dat van de Team Mirror. Deze tool geeft echter de afzonderlijke teamleden feedback over hun eigen manier van werken in het team.
 

We geloven in open en eerlijke feedback die gericht is op groeien. Feedback die je helpt om je potentieel ten volle te benutten. De Feedback Finder tool geeft je de kans om op een andere manier in de spiegel te kijken. De reflectie in deze spiegel geeft je drie perspectieven:

  1. Hoe percipieer ik mij mijzelf in dit team?
  2. Hoe percipiëren andere teamleden mij in dit team?
  3. Hoe worden de andere teamleden in dit team gepercipieerd?


Deze spiegel heeft als doel je te helpen om een helder beeld te krijgen van waar jouw persoonlijke groeiprioriteiten liggen. De resultaten zijn niet per definitie de waarheid, het zijn percepties. Percepties die je aan het denken kunnen zetten en zo de aanzet vormen om tot een effectief persoonlijk ontwikkelingsplan te komen.