Groeien als team

De Refresh Theorie!


"If you want to go fast, go alone.
If you want to ga far, go together!"


Je wil je team effectiever maken?

Onder teameffectiviteit verstaan we dat je met het team resultaten behaalt. Niet één keer, maar opnieuw en opnieuw en opnieuw. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er een heleboel factoren de effectiviteit van je team beïnvloeden. In de 'Refresh Theorie' vatten we het wetenschappelijk onderzoek samen in een bevattelijk model. Vier kernvariabelen blijken cruciaal te zijn. Gedeelde visie, efficiënte organisatie en wederzijds vertrouwen vormen de basis van een effectief team. Teamleren is de vierde en cruciale kernvariabele.

Het is de refresh knop die je op tijd en stond als team moet inzetten als je op lange termijn effectief wil blijven.  
 
                           


1. Gedeelde visie
Een échte gedeelde visie creëert betrokkenheid en energie tussen de teamleden. Het betreft het gedeeld bewustzijn over waar het team naartoe wil, het punt aan de horizon. Effectieve gedeelde visies omvatten naast de gewenste situatie ook de situatie waarin het team vandaag zit en de manier om de kloof tussen beiden te overbruggen. In de Team Mirror meten we onder gedeelde visie:
 1. Gedeelde ambitie: de mate waarin de teamleden een gedeelde en ambitieuze droom hebben. 
 2. Blauwdruk: de mate waarin de teamleden zich betrokken voelen bij een heldere en gedeelde strategie. 
 3. Transactief geheugen: het gedeeld bewustzijn van wie wat weet, wie wat kan en wie waarmee bezig is. 
 4. Situationeel bewustzijn: het gedeeld bewustzijn over de huidige situatie van het team en zijn context. 
 
2. Efficiënte organisatie 
Een efficiënte organisatie zorgt ervoor dat de energie van teamleden niet alle kanten uitgaat, maar automatisch richting de gedeelde visie stroomt. Chaotische en rigide teams verspillen energie. Teams die zowel de interne als externe keuken op orde hebben en systemen ontwikkelen sparen energie, en werken zo op een slimmere en spaarzamere manier richting hun doelen. In de Team Mirror meten we onder efficiënte organisatie:
 1. Organisatie voor duurzame resultaten: de mate waarin het team georganiseerd is om de draagkracht en de motivatie van de teamleden op een systematische manier te ondersteunen. 
 2. Organisatie voor vertrouwen: de mate waarin het team duidelijke gedragsafspraken en werkafspraken heeft die psychologische veiligheid en wederzijdse afhankelijkheid ondersteunen. 
 3. Organisatie voor efficiënte samenwerking: de mate waarop het team zich op een energiezuinige manier organiseert om samen te werken, te vergaderen en te communiceren. 
 4. Organisatie voor teamleren: de mate waarin er structureel ondersteuning wordt geboden om op een efficiënte manier te leren als team. 

3. Wederzijds vertrouwen
Wederzijds vertrouwen gaat over de spirit of de sfeer in het team. Vertrouwen is de olie in de machine. Als er veel vertrouwen is, dan verhoogt de energie en de snelheid in het team en dalen de kosten. Vertrouwen wordt echter te vaak als hol concept gebruikt. Je moet steeds de vraag stellen: vertrouwen waarin? Op team niveau gaat het om vier cruciale vormen van vertrouwen: het geloof dat we wederzijds afhankelijk zijn van elkaar, dat we thuis horen in dit team, dat we de capaciteit hebben om als team effectief te zijn en dat het veilig is om sociaal risicovol gedrag te stellen. In de Team Mirror meten we onder wederzijds vertrouwen: 
 1. Groepspotentie: het gedeeld vertrouwen in de capaciteit van het team om te presteren. 
 2. Social belonging: het gedeeld vertrouwen dat iedereen thuis hoort en gewaardeerd wordt in het team. 
 3. Psychologische veiligheid: het gedeeld vertrouwen dat het veilig is om zich kwetsbaar op te stellen. 
 4. Feedback: het proces waarbij je anderen informatie geeft over de manier waarop je hen percipieert. 
 
4. Teamleren
Wanneer de omgeving of de teamleden veranderen zal ook de gedeelde visie van het team op een bepaald moment niet meer up-to-date zijn. Veranderingen kunnen de organisatie in een team opeens doen verdwijnen en het team laten wegzakken in chaos. Ze kunnen de organisatie ook volledig doen verstarren en het team vastzetten in een rigide bureaucratie. Op dat moment kan je als team de Refresh knop indrukken en samen de gedeelde visie opnieuw co-construeren. Op het vlak van vertrouwen kan er op een bepaald moment een haar in de boter zitten. De enige manier om dat aan te pakken is door de Refresh knop in te duwen, erover te praten en met nieuwe afspraken verder aan het wederzijds vertrouwen te bouwen. Unicorn stelt dit ‘Refresh proces' voor aan de hand van 4 onderstaande stappen. In de Team Mirror meten we teamleren op basis van deze stappen.                Stap 1: Stop
Durf het team te stoppen en breng het adrenalineniveau omlaag, zodat iedereen klaar is om samen na te denken en te luisteren.

Stap 2: Think
Deel de ideeën in het team. Ideeën over de situatie, maar ook over opties. Denk en deel ook buiten het kader. Ga op zoek naar ideeën die op een ander tijdstip of door andere mensen bedacht werden. Maar luister vooral, en stel elkaar open vragen! Zorg dat ook die mensen die de neiging hebben om eerder zwijgzaam toe te kijken betrokken worden in het denkproces.

Stap 3: Evaluate
Selecteer of combineer ideeën vanuit dat wat belangrijk is voor het team. Wees creatief, maar durf elkaar ook uit te dagen en ga op zoek naar feedback. Zonder diepgaande, constructieve discussies kan je de kracht van het team en de kracht van de diversiteit niet oogsten. Het eindpunt van de 'evaluate'-fase is een (tijdelijke) overeenkomst waar iedereen achter staat.

Stap 4: Proceed
Heb de discipline en de durf om datgene uit te voeren waar je achter staat en elkaar erop aan te spreken. Verfijn het plan, maak duidelijk hoe het resultaat eruit zal zien en wat je van wie verwacht. Controleer ook of iedereen achter het concrete plan staat: ja of nee?


Wil je nog meer te weten komen over onze Refresh Theorie? Bekijk dan het filmpje hieronder!