Groeien als teamlid

Wat is de wetenschappelijke basis?


"There is no 'I' in teamwork?"

 

Onderzoek toont aan dat je geen effectief team kan vormen als je geen competente en onafhankelijke teamleden hebt. Wij zetten de I van ‘Individuele Impact’ daarom centraal in ons High Impact Teaming model. Het Refresh proces is geen allesbepalend magisch middeltje: je kan er niet uit halen wat er niet in zit. Wanneer je inzoomt op de 'Individuele Impact' van het model, dan krijg je een model te zien met de 5 factoren die maken dat je als individueel teamlid effectief bent, en impact kan hebben. 
De E*E formule vormt het kloppend hart van deze figuur. Het is de 'E van Energie' vermenigvuldigd met de 'E van Expertise'. Het niveau dat je met je team haalt, wordt bepaald door het product van deze twee factoren. Het maal-teken is belangrijk, want als één van de twee 0 is, dan zal het resultaat ook 0 zijn. Energie gaat over de fysieke energie, de passie, de intrinsieke motivatie en de drive waarmee je als teamlid in het team zit. Onderzoek binnen de self determination theory toont aan dat deze energie wordt bepaald door ‘purpose’ (gedeelde visie, persoonlijke visie), ‘autonomy’ (efficiënte organisatie, zelf management) en ‘belonging & competency’ (wederzijds vertrouwen, zelf vertrouwen). Expertise gaat over de competenties die je aan boord brengt. Het gaat daarbij zowel om inhoudelijke competenties die samen hangen met de taak als relationele competenties die te maken hebben met samenwerken in een team.
 
Persoonlijke visie gaat over de vraag waar jij als persoon naartoe wil. Wat is jouw persoonlijke ambitie? Je kan onmogelijk een gedeelde visie bouwen met je team als de teamleden geen persoonlijke visie hebben of niet in staat zijn om die te delen. Effectieve teams zijn het resultaat van onafhankelijke teamleden die elkaar vinden omdat ze merken dat hun persoonlijke visies echt in elkaar passen of elkaar echt verrijken.
 
Zelfmanagement is cruciaal, want tussen visie en resultaat staat het gedrag van de teamleden en de mate waarin ze de vrijheid, durf en kunde hebben om dit gedrag te sturen in lijn met deze visie. Je kan een sterke visie hebben, maar als de teamleden niet in staat zijn zichzelf te managen in lijn met die visie, dan sta je nergens. Stephen Covey (1989) heeft het over pro-activiteit. Hij beschrijft het als de durf en kunde om tussen stimulus en respons gebruik te maken van je keuzevrijheid. Effectieve teamleden doen dit door een kleine stop in te bouwen alvorens op een impuls te reageren. Vervolgens gaan ze met hun verbeeldingsvermogen meerdere opties bedenken. Niet elke optie is realistisch en niet elke optie is wenselijk. Hun visie en geweten vormen een filter op basis waarvan ze de juiste opties selecteren. Ten slotte gaan ze op basis van durf en discipline hun keuze uitvoeren of delen. Ook als dat moeilijk is of op weerstand botst in de omgeving.
 
Zelfvertrouwen is cruciaal om wederzijds vertrouwen op te bouwen, maar het is ook cruciaal om de durf te vinden jezelf te managen in de richting van een eigen en gedeelde visie. Stephen Covey Jr. (2008) legt uit hoe zelfvertrouwen ontstaat wanneer je vertrouwen geeft en krijgt op twee domeinen: Competentie en Karakter. Vertrouwen in het eerste domein komt voort uit vertrouwen in je competentie. Is er het vertrouwen dat jij de skills hebt om een bepaalde taak aan te pakken (skill)? Is er het vertrouwen dat jij je op dat vlak in het verleden al bewezen hebt (track record)? Het tweede domein betreft het vertrouwen in je karakter. Is er het vertrouwen dat jij iemand bent die leeft volgens bepaalde principes en beloftes nakomt (integrity)? Is er het vertrouwen dat jij transparant bent over wat je wil en positieve intenties hebt voor jezelf en anderen (intentions)?
 
Er zijn teamleden die niet bijdragen aan de effectiviteit van een team ondanks het feit dat ze veel energie en expertise bezitten en een eigen visie, zelfmanagement en zelfvertrouwen tonen. Hoe kan dat? Als je het vraagt aan de andere teamleden, dan zullen ze vaak zeggen dat hij of zij niet de juiste attitude heeft. Twee mindsets blijken cruciaal om van sterke onafhankelijke individuen een wederzijds afhankelijk team te maken.
 
De eerste cruciale mindset is de leermindset. Wie geen leermindset heeft, gelooft niet dat individuen of teams fundamenteel kunnen leren of veranderen. Als gevolg daarvan stellen mensen zonder een leermindset veel minder individueel of sociaal leergedrag en maken ze zowel zichzelf als hun team rigide of ‘fixed’. Mensen die wel een leermindset hebben, geloven daarentegen dat individuen en teams wel kunnen leren en veranderen. Ze zijn daardoor minder gericht op het tonen wat ze nu al kunnen en meer gericht op leren en verbeteren. Ze hoeven hun fouten niet te verstoppen omdat ze geloven dat ze eruit zullen leren ‘no pain, no gain’. Ze zijn daarom ook bereid sociale risico’s te nemen. Ze tonen sociale durf door feedback te vragen en te geven, fouten toe te geven, uitdagende meningen te delen, hulp te vragen, etc. Leermindsets leiden exact tot die gedragingen die nodig zijn om als individu effectiever te worden en als team te leren samenwerken.
 
De tweede cruciale mindset is de win-win mindset. Teamleden die win-win denken, denken in overvloed: ‘Er is genoeg voor iedereen’. Ze geloven fundamenteel dat er een mogelijkheid bestaat waarin zowel zijzelf als de anderen kunnen winnen. Daarom zijn ze bereid om eerst echt te luisteren en consideratie te tonen voor hetgeen de anderen willen bereiken (win ander), maar tegelijkertijd durven ze met veel moed te strijden voor hun eigen win (win zelf). Ze willen dat de anderen winnen, maar gaan evengoed de ‘good fight’ aan voor hun eigen win. Soms komen net uit die good fights creatieve ideeën waarbij iedereen wint, soms ook niet. Win-win denken gaat niet in de eerste plaats over de resultaten in het team, maar wel over intenties waarmee teamleden met elkaar in relatie treden. Wat dat betreft is er trouwens 1 universele wet: ‘Elke relatie die niet gebaseerd is op win-win, leidt eerst tot win-lose en lose-win situaties en zal vroeg of laat eindigen in lose-lose’. Onafhankelijke individuen kunnen alleen op lange termijn een effectief team vormen, wanneer ze vanuit een win-win mindset bereid zijn te refreshen, elkaar te vertrouwen, het team te organiseren en samen te werken richting een gedeelde visie.