Groeien als teamlid

Hoe werkt de Feedback Finder?Het werkt eigenlijk heel eenvoudig, de werkwijze is identiek aan die van de Team Mirror.  


We ontwikkelden zelf een 180° feedbacktechniek: We vragen aan jou en aan maximaal 4 andere teamleden om een vragenlijst met 24 items in te vullen over jouw functioneren in het team. We doen hetzelfde voor alle andere teamleden. Resultaat is, net zoals bij de Team Mirror, een automatisch gegenereerd rapport dat dient als basis voor een team workshop. 

Klik hier om een Feedback Finder voorbeeldrapport te bekijken. 

Let op: de resultaten van deze vragenlijst zijn erg gevoelig en moeten daarom professioneel omkaderd worden! Hierdoor is deze tool enkel te gebruiken mits professionele begeleiding. Dit kan met Unicorn, maar ook met een andere professional.

De vragen werden met een team van onderzoekers van de Katholieke Universiteit Leuven geselecteerd.

Enerzijds zijn er de gesloten vragen. Deze bevragen de belangrijkste variabelen van persoonlijke effectiviteit in een team, namelijk:

  • Engagement
  • Expertise
  • Persoonlijke visie
  • Zelfmanagement
  • Zelfvertrouwen
  • Leermindset
  • Win-win mindset


Net zoals bij de Team Mirror vragen we om voor elk item een score te geven op de huidige situatie als een score op de gewenste situatie. Het verschil tussen die twee is wat interessante en confronterende resultaten geeft.

Naast gesloten vragen, is er ook een open vraag. Deze open vraag geeft je teamleden de mogelijkheid om opbouwende kwalitatieve feedback te geven en ontvangen.
Om te garanderen dat deze kwalitatieve feedback effectief is, maken we gebruik van de 'Reflected Best Self' methodiek.