Groeien als teamTeam Mirror Helpdesk!


Deze Team Mirror Helpdesk helpt je op weg met de meest voorkomende vragen:
 
Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen?

Na het inloggen kan je bovenaan op ‘profiel’ klikken. Je kan hier je gegevens aanpassen.

Kan ik de deadline van de bevraging nog aanpassen nadat de Team Mirror naar de deelnemers werd verstuurd?

Neen, maar we hebben het zo geregeld dat alle teamleden ook na de deadline - tot vlak voor de workshop - de vragenlijst kunnen blijven invullen. Als vragenlijst kan je tot vlak voor de workshop de vragenlijst refreshen door op het refresh tekentje te klikken en de nieuw gegenereerde rapporten downloaden door op het druppeltekentje te klikken. Hou er wel rekening mee dat het systeem slechts ongeveer 8 rapporten per uur kan genereren. Dus het kan zijn dat je even zal moeten wachten om de rapporten de downloaden.

Ik krijg geen email aan ter voltooiing van mijn registratie. Wat nu?

Check of de email in je spam terecht kwam. Zoniet kan je ons contacteren voor hulp via teammirror@unicorngroup.be.

Ik kan deelnemers toevoegen met behulp van een Excel bestand, maar de deelnemers worden niet opgenomen in de lijst. Wat nu?

Controleer of de lay-out die je gebruikte dezelfde is als de lay-out van het voorbeeldbestand. Ga naar ‘teams’. Klik op ‘deelnemers toevoegen’ en vervolgens op ‘deelnemers importeren'. Bovenaan zie je ‘voorbeeld Excel’. Verander niets aan de lay-out van dit bestand want hierdoor kunnen er problemen ontstaan bij het opnieuw uploaden.

Kan ik nog deelnemers toevoegen nadat ik de Team Mirror heb gestart?

Ja, log je in en klik op ‘teams’. Klik op het team waar je deelnemers aan wil toevoegen en klik vervolgens op ‘deelnemers toevoegen’. Deze deelnemers krijgen automatisch een mail met een link die hen ook naar de vragenlijst brengt. Zoniet kan je ons contacteren via teammirror@unicorngroup.be.

Kan ik mijn email adres nog wijzigen?

Neen, het emailadres waarmee je je registreerde is definitief.

Ik kan kiezen voor de optie 'rapporten niet beschikbaar voor deelnemers'. Waarom zou ik dat doen?

Wij raden het in principe af om deze optie aan te vinken. Alleen al vanwege het efficiënt gebruik van je tijd is het beter dat de teamleden op voorhand hun team- en individueel rapport ontvangen en lezen. In sommige gevallen, wanneer je als facilitator het gevoel hebt dat de resultaten echt gevoelig liggen en je er liever bij wil zijn wanneer het team de rapporten krijgt, kan je deze optie aanvinken. Let wel op: in dat geval moet je zelf de rapporten downloaden door in te loggen en onder teams op het druppelsymbool te klikken. In dit geval moet je dan ook zelf de rapporten afprinten, wat mogelijks een extra kost kan betekenen.

De optie ‘rapporten niet beschikbaar voor deelnemers’ aanvinken lukt niet. Wat nu?

In dit geval ben je waarschijnlijk ook de teamleider van het team. Enkel indien de facilitator niet de teamleider is kan je deze optie aanduiden. Dit is zo omdat we willen voorkomen dat je als teamleider de individuele rapporten kan inkijken van je teamleden zonder dat zij daar zelf hun toestemming voor hebben gegeven.

Een teamlid vulde de Team Mirror niet in. Wat nu?

Zelfs als niet alle teamleden de Team Mirror vragenlijst hebben ingevuld krijg je meestal zinvolle resultaten. Zo lang het gaat over een representatieve steekproef binnen het team. In dat geval worden alleen de antwoorden van de teamleden die de Team Mirror wel invulden opgenomen in het rapport. Maar elke respondent wordt beschouwd als een observator van het team en er worden steeds gemiddelde scores berekend. Bij een representatieve steekproef zullen de resultaten daarom nooit extreem afwijken.

Wat gebeurt er met de gegevens die mijn team invult in de Team Mirror?

Deze gegevens worden 100% confidentieel behandeld. Ze worden verwerkt in een geanonimiseerd databestand dat verder gebruikt wordt door diverse onderzoekscentra van de faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Op basis van deze geanonimiseerde data doen zij wetenschappelijk onderzoek naar teameffectiviteit.

Wie kan de workshops faciliteren?

De facilitator die de workshops begeleidt, kan een geëngageerd teamlid, een formele of informele teamleider, een manager, een coach vanuit HR, een externe coach of trainer, etc, zijn. De taak van deze facilitator is het team ondersteunen in het blootleggen van het potentieel van het team en van de individuen in dat team om op deze manier een verhoogde effectiviteit te bekomen van zowel het team als de teamleden. Wat je zeker kan doen is Unicorn vragen om een workshop te organiseren!Unicorn is gespecialiseerd in het professioneel begeleiden van teams. Soms is het beter om er iemand bij te halen die niet gelinkt is aan je team of organisatie. Iemand die de tools van binnen en van buiten kent. Iemand die de skills heeft om het gesprek in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat de focus steeds productief gericht blijft op het verbeteren van de team dynamiek.

Als ik met meerdere teams wil werken, moet ik dan iets betalen?

Nee, alles is en blijft gratis.

Ik wil de Team Mirror breder inzetten in mijn organisatie?

Er zijn verschillende opties. Dat kan gaan van een eenmalige introductie sessie over een train the trainer waarbij we jullie interne trainers opleiden tot een onderzoek waarbij we per team ook financiële resultaten en andere effectiviteitsindicatoren gebruiken om voor jou organisatie de formule voor succes bloot te leggen. Hoe dan ook, wij staan tot uw dienst. Contacteer ons via teammirror@unicorngroup.be.