Groeien als team

Hoe werkt de Team Mirror?De vragenlijst

De Team Mirror vragenlijst bevat enerzijds stellingen op teamniveau, anderzijds worden er ook 12 vragen gesteld die gaan over jou, als lid van het team.

- Bevraging op teamniveau


Aan de hand van een aantal stellingen wordt er gepeild naar de cruciale condities van teameffectiviteit (gedeelde visie, efficiënte organisatie, wederzijds vertrouwen & teamleren). Voorbeeldstellingen zijn:
In dit team durven we elkaar eerlijke feedback geven. 
- We nemen regelmatig afstand om samen de manier waarop het team functioneert te evalueren.
- Binnen dit team weet iedereen waarmee de andere teamleden bezig zijn.

De teamleden worden beschouwd als een observator van het team en scoren elke stelling tweemaal:
- Eerst beoordelen ze in welke mate deze stelling op dit moment opgaat (huidige situatie). 
Daarna geven ze aan wat voor hun de gewenste score is op deze stelling  (gewenste situatie).

Met het verschil tussen de huidige situatie en de gewenste situatie drukken je teamleden uit in welke mate ze het over deze stelling willen hebben tijdens de workshop. In het rapport werken we voornamelijk met dat verschil, dat we de 'groeiwens' noemen. 

- Bevraging op individueel niveau


In de Team Mirror vragenlijst zitten ook 12 woordenreeksen waarbij je als teamlid aangeeft welk woord het meest en welk woord het minste bij jou aansluit. Op basis van je antwoorden geven we een indicatie van jouw teamlid profiel. We geven daarbij aan welk van onderstaande teamlid profielen het meest en het minst op jou van toepassing is.  


Het rapport
De output van de Team Mirror vragenlijst is een automatisch gegenereerd rapport waarmee we teams een spiegel voorhouden. De reflectie in deze spiegel is geen absolute waarheid. Het is enkel een goede samenvatting van de percepties van je teamleden over het functioneren van dit team. Het rapport vormt tijdens de workshop het aanknopingspunt om teams te helpen in het dichten van de kloof tussen 'weten' en 'doen'. 

Klik hier om een voorbeeldrapport te downloaden. 
Is de Team Mirror iets voor mijn team?

Je kan de Team Mirror gebruiken voor teams van kenniswerkers met een grootte van 3 tot en met 20 teamleden. 
Een team wordt hierbij gedefinieerd als volgt:  
“A team is a collection of individuals who are interdependent in their tasks, who share responsibility for outcomes, who see themselves and are seen by others as a social entity embedded in one or more larger social systems (…), and who manage their relationships across organizational boundaries.” - Cohen & Bailey, 1997, p. 241
Een kenniswerker kan gedefinieerd worden als iemand die zijn of haar kennisbasis voortdurend ontwikkelt en inzet in de continue verbetering en vernieuwing van producten, diensten en processen. 
De teams hebben bij voorkeur een teamleider.