Groeien als team

Hoe werkt de Team Mirror?


 
De ultieme bestaansreden van een team ligt meestal buiten het team en niet binnen het team. Het gaat over de resultaten, het gaat over het doel en het winnen. Het is dan ook geen wonder dat sommige teams bijna uitsluitend met de resultaten bezig zijn. Alleen zijn die resultaten - winnen of verliezen – niet 100% afhankelijk van jezelf. Of een voetbalteam wint of verliest, hangt niet alleen af van het team zelf. Het hangt ook af van de tegenstander, de scheidsrechter, toevallige gebeurtenissen, etc. Wat wel 100% in je cirkel van invloed ligt is het proces en elk van de kernen van High Impact Teaming. Het High Impact Teaming model en deze Team Mirror nodigen teams uit om zichzelf te confronteren met variabelen die samenhangen met team effectiviteit die ze wel kunnen beïnvloeden.


De vragenlijst
De Team Mirror vragenlijst is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Frans. Het bevat stellingen op teamniveau. Aan de hand van deze stellingen wordt er gepeild naar 4 domeinen voor High Impact Teaming  (Visioning, Organising, Safe Teaming en Team Learning).  Voorbeeldstellingen zijn:


 
De teamleden worden beschouwd als een observator van het team en scoren elke stelling tweemaal: Eerst beoordelen ze in welke mate deze stelling op dit moment opgaat (huidige situatie). Daarna geven ze aan wat voor hun de gewenste score is op deze stelling  (gewenste situatie). Met het verschil tussen de huidige situatie en de gewenste situatie drukken de teamleden uit in welke mate ze het over deze stelling willen hebben tijdens de workshop. In het rapport werken we voornamelijk met dat verschil, dat we de 'groeiwens' noemen. 

Het rapport
De output van de Team Mirror vragenlijst is een automatisch gegenereerd rapport dat dient als spiegel voor het team. De reflectie in deze spiegel is geen absolute waarheid. Het is enkel een goede samenvatting van de percepties van de teamleden over het functioneren van het team. Het rapport vormt tijdens de workshop het vertrekpunt om vervolgens de kloof tussen 'weten' en 'doen' te dichten. Klik hier om een voorbeeldrapport te downloaden.


Iets voor mij?
Ja! Je kan de Team Mirror gebruiken voor groepen met een grootte van 3 tot 30 personen. Het hoeft niet noodzakelijk te gaan om teams die letterlijk matchen met de klassieke team definities, zoals bijvoorbeeld: “A team is a collection of individuals who are interdependent in their tasks, who share responsibility for outcomes, who see themselves and are seen by others as a social entity embedded in one or more larger social systems (…), and who manage their relationships across organizational boundaries.” - Cohen & Bailey, 1997, p. 241. Het kan ook gaan om groepen, divisies, netwerken of tijdelijke projecten die niet onder de klassieke team definities vallen, maar wel op een effectievere manier met elkaar willen samenwerken.