Groeien als team

High Impact Teaming theorie


"If you want to go fast, go alone.
If you want to ga far, go together!"


 

Hieronder belichten we op een bondige manier de wetenschappelijke basis van deze Team Mirror: het High Impact Teaming-model (HIT-model). We bespreken vijf groepen van variabelen waarmee High Impact Teams zich onderscheiden:  Teamleren, Visioning, Organizing, Safe Teaming en Individuele Impact. Een zesde groep van variabelen wordt in dit rapport niet besproken: 'context'. Variabelen uit de context van het team kunnen een cruciale impact hebben, maar omdat ze vaak niet in de cirkel van invloed van het team liggen werden geen contextvariabelen opgenomen in de Team Mirror. Voor meer informatie over het HIT-model verwijzen we naar het boek 'High Impact Teaming' van Stefan Decuyper, Elisabeth Raes en Anne Boon. Je kan dit boek bestellen via bol.com of managementboek.nl
 

High Impact Teams boeken op een duurzame manier resultaten: nu en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Ze doen essentiële zaken en worden ook zo gepercipieerd door hun omgeving. Waarover gaat High Impact Teaming? We leggen het uit aan de hand van een voorbeeldje. Stel, je zit in een team van ontdekkingsreizigers dat met een klein roeibootje op zoek is naar de heilige graal.
 

Visioning

Visioning helpt de bemanning om een gedeelde visie te ontwikkelen over waar ze precies naartoe willen varen en waarom. Die visie geeft het team richting, route en vooral pakken energie. Het betreft een gedeeld bewustzijn over de richting van het team, het eindpunt aan de horizon. Maar effectieve teams co-creëren daarnaast ook gedeelde mentale modellen over de situatie waarin het team vandaag zit en over manieren om de kloof tussen heden en toekomst te overbruggen.

Organizing

De gedeelde visie kan alleen worden geïmplementeerd door systemen en mensen – de boot en de bemanning. Organizing zorgt ervoor dat de boot zo efficiënt mogelijk vaart, door middel van de juiste structuren, systemen en routines. Zo kan je bijvoorbeeld de breedte van je roeispanen vergroten om meer kracht te zetten en sneller te varen. Je kan ook een rolverdeling afspreken met roeiers, een kapitein en een drummer om zo ritme en voorspelbaarheid te creëren. Een efficiënte organisatie zorgt ervoor dat de energie van teamleden niet alle kanten uitgaat, maar automatisch richting de gedeelde visie stroomt. Chaotische en rigide teams verspillen energie. Teams die hun keuken op orde hebben sparen energie, en werken zo op een slimmere manier richting hun doelen.

Safe Teaming

Safe Teaming zorgt ervoor dat de bemanning zich veilig voelt om open en eerlijk te spreken en zich kwetsbaar op te stellen. Het zorgt ervoor dat je te weten komt wie waar zin in heeft en goed in is. Het helpt ook om te weten hoe je collega’s in de boot zitten of wanneer er iemand overboord dreigt te vallen. Het gaat over het creëren van team psychologische veilighed. Het gedeeld geloof dat het team veilig is voor het stellen van interpersoonlijk riskant gedrag (vragen stellen, feedback geven, fouten toegeven, etc.). 

Teamleren

Met teams weet je één ding zeker: de situatie in en rondom het team verandert voortdurend. Op een bepaald moment ontdek je dat die gedeelde stafkaart niet klopt en je de foute richting uitvaart; dat het systeem hapert waardoor alles pakken energie kost; of dat er onder water van alles aan het gebeuren is in het team waardoor het veiligheidsnet niet meer goed functioneert. Op die momenten kunnen Visioning, Organizing of Safe Teaming plots cruciaal worden om de manier van samenwerken te vernieuwen.

Visioning, Organizing en Safe Teaming zijn alle drie voorbeelden van Teamleren. Het zijn voorbeelden van wat teams doen om zichzelf, hun visie, hun organisatie en cultuur te vernieuwen en aan te passen aan interne veranderingen of veranderingen in de omgeving. Ze doen het door samen te vertragen en daarna te versnellen. Telkens opnieuw komen onderzoekers tot dezelfde conclusie: teamleren leidt tot team effectiviteit. Het is wat teams doen om hun eigen formule voor succes te ontdekken, aan de hand van twee zaken: feedback en step (Stop-Think-Evaluate-Proceed). Feedback, daarover kan je online meer dan genoeg informatie vinden. Maar waarover gaat  STEP?
 

  • STOP:  Durf het team te stoppen en breng het adrenalineniveau omlaag zodat iedereen klaar is om samen na te denken en te luisteren.
  • THINK: Deel de ideeën in het team. Ideeën over de situatie, maar ook over opties. Denk en deel ook outside- of-the-box. Ga op zoek naar ideeën die op een ander tijdstip of door andere mensen bedacht werden. Maar vooral: luister en stel elkaar open vragen! Zorg dat ook die mensen die aanvankelijk zwijgzaam zijn betrokken worden in het denkproces.
  • EVALUATE: Selecteer en/of combineer ideeën met het oog op wat belangrijk is voor het team. Wees creatief, maar durf elkaar ook te challengen en ga op zoek naar feedback. Zonder good fights kan je de kracht van diversiteit niet oogsten. Het eindpunt van de evaluatiefase is een (tijdelijke) overeenkomst waar iedereen achter staat.
  • PROCEED: Heb de discipline en de durf om datgene waar het team voor kiest concreet te maken en uit te voeren en hou elkaar hiervoor aansprakelijk. Fine-tune het plan, maak duidelijk hoe het resultaat eruit zal zien en wat je van wie verwacht. Soms houdt het steek om ook af te spreken wanneer je de volgende STEP zal houden en hoe je zal opvolgen hoe het loopt.


Individuele Impact

Een laatste groep van variabelen in het HIT-model - die in dit rapport eerder onrechtstreeks aan bod komen - gaat over de individuele impact van de teamleden: de bemanning van het schip. Het gaat over hun gewoonten, mindsets, rollen, et cetera. Die vormen de basis voor alles wat er in het team gebeurt. Het is daarom cruciaal om het individuele stuk van het Team Mirror rapport aan bod te brengen tijdens de Team Mirror workshop. Het is cruciaal na te gaan wat elk van de teamleden individueel kunnen doen om hun eigen effectiviteit en die van het team te vergroten. Want 'het team' doet niks. Ofwel doen individuele teamleden iets, ofwel gebeurt er niks.

Vertrouwen

Een laatste component van het HIT-model is onzichtbaar in de tekening: vertrouwen. Om praktische overwegingen werd vertrouwen in dit instrument verkort opgenomen onder de blok Safe Teaming. Vertrouwen is cruciaal voor High Impact Teaming, want er is maar één zekerheid in teams, en dat is dat je niets zeker weet. Je weet niet zeker of die anderen echt dezelfde richting uit willen en geloven dat het zal lukken; of ze zich echt aan de gemaakte afspraken zullen houden; of ze goed zullen reageren wanneer jij toont wie je echt bent; of de energie die jij steekt in teamleren ook echt zal leiden tot constructieve veranderingen en dus meer energie zal opleveren. Zonder het vertrouwen dat teamleren steek houdt, begin je er niet aan. Het is de olie in de HIT-versnellingsbak: zonder olie kost alles bakken energie en gaat alles veel trager. Vertrouwen wordt soms voorgesteld als een cruciaal puzzelstukje. Maar dat is niet hoe wij het zien. Vertrouwen is de lijm die de stukjes van de puzzel samenhoudt.